Księgowość dla stowarzyszeń/fundacji

Założyłeś fundację lub stowarzyszenie. Wszystko dopięte na ostatni guzik, a jednak nie – nie masz księgowej. Sąsiadka księgowa mówi, że nie może, ale zna biuro rachunkowe Bydgoszcz. Co teraz? Z formalnego punktu widzenia księgowi zatrudnieni w organizacjach nie muszą mieć uprawnień księgowych, mimo to warto zatrudnić kogoś doświadczonego i z rekomendacjami. Często w małych fundacjach rolę księgowego pełnią wolontariusze, nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie ze względu na przejściową formę uczestników wolontariatu. Jest to ich zajęcie dodatkowe i żaden obowiązek prowadzenia księgowości nie powinien być na nich zrzucany. Tymczasowo księgowość może prowadzić prezes lub inny członek organizacji. Księgowy to niekiedy jedyna, a często jedna z pierwszych osób formalnie zatrudnionych w organizacji. Trudno jest rekomendować lepszą formę zatrudnienia księgowego. Ważne jest znalezienie porozumienia między księgową a osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie finansami w organizacji. Często oboje nawzajem nie rozumieją specyfikacji swojej pracy. Księgowi dbają o porządek w dokumentach, a druga strona często opiera się na szybkim działaniu. Często się zdarza, że wiele dokumentów ktoś zapomni przekazać księgowej lub trafią w stanie zupełnie nieczytelnym. Każdy pracownik przy zatrudnianiu powinien otrzymać zakres swoich obowiązków. Jest to szczególnie ważne w przypadku księgowego, który musi dobrze znać swój obszar odpowiedzialności. Tradycyjnie księgowy odpowiada za prowadzenie dokumentacji i ksiąg finansowych (zgodnie z ustawą o rachunkowości) oraz wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wobec ZUS i urzędu skarbowego. Warto zdecydować się także na jedną formę komunikacji i konkretne terminy przesyłania konkretnych dokumentów.