Co pomoże uniknąć nieporozumień z klientami

Posiadanie skutecznej, dobrze ugruntowanej metody prowadzenia ewidencji należnych i otrzymanych płatności ma zasadnicze znaczenie dla firmy. Chociaż można to zrobić za pomocą księgi ręcznej, znacznie łatwiej jest wprowadzać i śledzić płatności za pośrednictwem systemu elektronicznego, który również śledzi i wspiera proces rozliczania płatności klientów. W praktyce prowadzenie dokumentacji ma kluczowe znaczenie dla pełnego zrozumienia średnich dziennych transakcji gotówkowych Twojej firmy, prognoz przepływów pieniężnych, wzorców wzrostu itp. Długoterminowe, dokładne prowadzenie dokumentacji sprawia, że ​​masz odpowiednie informacje, aby wspierać kluczowe decyzje dotyczące ochrony wyników finansowych Twojej firmy. Decyzja, na przykład, kiedy firmę windykacyjną i czy nadszedł czas, aby rozważyć środki prawne w celu wyegzekwowania płatności należnych Twojej firmie na drodze sądowej.

Sprawdź: Agencja Interaktywna

Kluczowe znaczenie ma stworzenie użytecznego i zawierającego wiele informacji raportu wiekowania sprzedaży, który kategoryzuje wszystkie dane klientów według okresu zaległości faktury. Następnie ważne jest, aby generować raport co najmniej raz w tygodniu, aby mieć pod ręką najbardziej aktualne informacje. W skrócie, raport sprzedaży powinien natychmiast informować o obecnych i „przeterminowanych” klientach Twojej firmy, aby można było szybko i zdecydowanie podjąć odpowiednie działania. Którzy klienci potrzebują okresowego przypomnienia o odbiorze? Którym klientom należy zawiesić linię kredytową? Którzy klienci potrzebują zwiększonych? Informacje zebrane z raportu sprzedaży dają odpowiedź, a także mogą pomóc w opracowaniu wzorców zachowań zadłużonych klientów.